przebieg rekrutacji pielegniarki

Ścieżka kariery z firmą Beta Aktiv GbR – Pielegniarka zatrudnienie w Niemczech

rekrutacja pielegniarki

Po pierwszym kontakcie z przedstawicielem naszej firmy, otrzymujecie Państwo za pośrednictwem e-maila ten oto przewodnik, który Państwo właśnie czytacie, a który poprowadzi Państwa przez kolejne etapy rekrutacji. Prosilibyśmy, żeby zapoznać się z nim.

Aplikacja (CV w języku niemieckim lub polskim) , którą Państwo nam przesyłają, trafia do naszej siedziby w Niemczech, gdzie zostaje przeanalizowana pod względem zapotrzebowania na niemieckim rynku pracy oraz podlega kontroli, czy zdobyte wykształcenie spełnia warunki nostryfikacji dyplomu na terenie Niemiec.

Po rozpatrzeniu i wnikiliwym sprawdzeniu, skontaktujemy się ponownie z Państwem. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej lub kolejnej, której termin uzgadniamy z Państwem, weryfikowana jest znajomość języka niemieckiego. W kolejnych rozmowach omawiane są poszczególne etapy rekrutacji, przebieg hospitacji, warunki zatrudnienia, nostryfikacji, a także odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania.

Jeżeli rozmowy przebiegną pomyślnie i Państwa język niemiecki będzie na wymaganym poziomie, zostaniecie Państwo zaproszeni do telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranym przez Państwa uprzednio pracodawcą. W ten sposób pracodawca ma pierwszy kontakt ze swoim potencjalnym pracownikiem oraz jednocześnie sprawdza znajomość języka niemieckiego i decyduje, czy jest wystarczająca. Daje to Państwu dodatkową pewność siebie, że pracodawca wie, jakiego poziomu językowego może się spodziewać.

Jeżeli rozmowa wypadnie pozytywnie, otrzymają Państwo zaproszenie na 2-dniową hospitację (dni próbne). W przypadku, gdy język wymagał będzie „dopracowania“, wówczas dajemy Państwu czas na naukę, pozostając oczywiście w stałym kontakcie z Państwem. W momencie, gdy poziom komunikacji będzie dostateczny, ustalony zostanie termin przyjazdu na hospitację.

Proszę pamiętać, ze przed hospitacją trzeba do nas dostarczyć najpierw drogą mailową komplet dokumentów, potrzebnych do nostryfikacji celem dokładnego sprawdzenia. Szczegółowe informacje, co jest potrzebne do przeprowadzenia nostryfikacji otrzymają Państwo od nas.

Praca w Niemczech

Pobyt w Niemczech podczas hospitacji…

 Przed podjęciem hospitacji zapraszamy Państwa do naszego biura w Heidenheim, żebyśmy mogli Państwa osobiście poznać. W tym czasie jeszcze raz omawiamy zakres naszej usługi, przebieg hospitacji, oraz proces uznania dyplomu, a także weryfikujemy przywiezione przez Państwa dokumenty potrzebne do nostryfikacji dyplomu.

Podczas rozmowy w naszym biurze przygotowujemy Państwa do rozmowy kwalifikacyjnej u pracodawcy, po czym udają się Państwo do miejsca pracy na zorganizowaną hospitację.

Jeżeli ze względu na dużą odległość pracodawcy od naszego biura w Heidenheim przyjazd jest niemożliwy, udzielamy wszystkich informacji drogą telefoniczną.

Po hospitacji i rozmowie końcowej z przyszłym pracodawcą następuje powrót do Polski. Jeżeli dni próbne przebiegły pomyślnie, wówczas kandydat zostaje przez nas poinformowany (w przeciągu 7 dni roboczych) o możliwości podjęcia pracy na terenie Niemiec.

 Co się dzieje po hospitacji….

 Po pozytywnej hospitacji

 • rozpoczynamy proces nostryfikacji dyplomu,
 • ustalamy wspólnie z Państwem oraz pracodawcą termin rozpoczęcia pracy w Niemczech,
 • sprawdzamy przesłaną nam przez pracodawcę umowę o pracę,
 • w razie potrzeby wspólnie z Państwem ją tłumaczymy oraz
 • udzielamy wskazówek jak najskuteczniej szukać zakwaterowania na terenie Niemiec.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwem i informujemy Państwa o postępach w procesie nostryfikacji. Prosimy wziąść pod uwagę fakt, że zatrudnienie i praca w zawodzie fizjoterapeuty bez niemieckiej nostryfikacji jest nielegalna! Gwarantujemy Państwu w pierwszym dniu pracy potwierdzone przez odpowiedni urząd dopuszczenie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie Niemiec.

Krótko przed przyjazdem do pracy…

Zgłaszamy się do Państwa i zwracamy uwagę na kroki, których trzeba się podjąć podczas procesu rejestracji w Niemczech, czyli z reguły krótko przed podjęciem pracy lub w pierwszych dniach pracy. Otrzymują Państwo odpowiednie pisemne wskazówki dotyczące:

 • zameldowania w urzędzie miasta,
 • przyznania klasy podatkowej w urzędzie skarbowym,
 • założenia konta w banku,
 • zameldowania w kasie chorych.

Bardzo chcielibyśmy, żeby Państwo zostali z nami w kontakcie również po podjęciu pracy w Niemczech i zwrócili się do nas w razie chęci zmiany miejsca zatrudnienia.

Czyli krótko i zwięźle, gwarantujemy:

 • wybór odpowiedniego dla Państwa kwalifikacji miejsca pracy, w którym mają Państwo szanse na rozwój zawodowy,
 • umowę na niemieckich warunkach, podpisywaną bezpośrednio z niemieckim pracodawcą, odprowadzany jest niemiecki ZUS oraz podatek,
 • nostryfikację dyplomu, czyli gwarancję pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

 Zapraszamy do współpracy!

Die Kommentare wurden geschlossen