przebieg rekurtacji fizjoterapeuci

BETA AKTIV – Fizjoterapeuta praca Niemcy

Ścieżka kariery z firmą Beta Aktiv GbR

 Zacznijmy od początku…fizjoterapeuta szuka pracy w Niemczech

Po pierwszym kontakcie z przedstawicielem naszej firmy, otrzymuje fizjoterapeuta za pośrednictwem e-maila ten oto przewodnik, który właśnie czytasz, a który poprowadzi Ciebie przez kolejne etapy rekrutacji. Prosilibyśmy, żeby zapoznać się z nim.

slider1_pl

Aplikacja (CV w języku niemieckim lub polskim) , którą fizjoterapeuta nam przesyła, trafia do naszej siedziby w Niemczech, gdzie zostaje przeanalizowana pod względem zapotrzebowania na niemieckim rynku pracy oraz podlega kontroli, czy zdobyte wykształcenie spełnia warunki nostryfikacji dyplomu na terenie Niemiec.

Po rozpatrzeniu i wnikiliwym sprawdzeniu skontaktujemy się ponownie z fizjoterapeuta. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej lub kolejnej, której termin uzgadniamy z Państwem, weryfikowana jest znajomość języka niemieckiego. W kolejnych rozmowach omawiane są poszczególne etapy rekrutacji, przebieg hospitacji, warunki zatrudnienia, nostryfikacji, a także odpowiadamy na wszelkie pytania.

Jeżeli rozmowy przebiegną pomyślnie i język niemiecki będzie na wymaganym poziomie, zostanie fizjoterapeuta zaproszony do telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranym przez siebie sposrod naszych ofert uprzednio pracodawcą. W ten sposób pracodawca ma pierwszy kontakt ze swoim potencjalnym fizjoterapeuta oraz jednocześnie sprawdza znajomość języka niemieckiego i decyduje, czy jest wystarczająca. Daje to fizjoterapeucie dodatkową pewność siebie, że pracodawca wie, jakiego poziomu językowego może się spodziewać.

Jeżeli rozmowa wypadnie pozytywnie, otrzymuje fizjoterapeuta zaproszenie na 2-dniową hospitację (dni próbne). W przypadku, gdy język wymagał będzie „dopracowania“, wówczas dajemy fizjoterapeucie czas na naukę, odpowiednie wskazowki, pozostając oczywiście w stałym kontakcie z Państwem. W momencie, gdy poziom komunikacji będzie dostateczny, ustalony zostanie termin przyjazdu na hospitację.

Proszę pamiętać, ze przed hospitacją trzeba do nas dostarczyć najpierw drogą mailową komplet dokumentów potrzebnych do nostryfikacji, celem dokładnego sprawdzenia. Szczegółowe informacji co jest potrzebne do przeprowadzenia nostryfikacji otrzymają Państwo od nas.

Pobyt fizjoterapeuty w Niemczech podczas hospitacji…

Przed podjęciem hospitacji zapraszamy fizjoterapeute do naszego biura w Heidenheim, żebyśmy mogli sie osobiście poznać. W tym czasie jeszcze raz omawiamy zakres naszej usługi, przebieg hospitacji, oraz proces uznania dyplomu, a także weryfikujemy przywiezione przez Państwa dokumenty potrzebne do nostryfikacji dyplomu.

Podczas rozmowy w naszym biurze przygotowujemy Państwa do rozmowy kwalifikacyjnej u pracodawcy, po czym udają się Państwo do miejsca pracy na zorganizowaną hospitację.

Jeżeli ze względu na dużą odległość pracodawcy od naszego biura w Heidenheim przyjazd jest niemożliwy, udzielamy wszystkich informacji drogą telefoniczną.

Po hospitacji i rozmowie końcowej z przyszłym pracodawcą następuje powrót do Polski. Jeżeli dni próbne przebiegły pomyślnie, wówczas kandydat zostaje przez nas poinformowany (w przeciągu 7 dni roboczych) o możliwości podjęcia pracy na terenie Niemiec.

 Co się dzieje po hospitacji….

Po pozytywnej hospitacji

 • rozpoczynamy proces nostryfikacji dyplomu,
 • ustalamy wspólnie z Państwem oraz pracodawcą termin rozpoczęcia pracy w Niemczech,
 • sprawdzamy przesłaną nam przez pracodawcę umowę o pracę,
 • w razie potrzeby wspólnie z Państwem ją tłumaczymy oraz
 • udzielamy wskazówek jak najskuteczniej szukać zakwaterowania na terenie Niemiec.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwem i informujemy Państwa o postępach w procesie nostryfikacji. Prosimy wziac pod uwagę fakt, że zatrudnienie i praca w zawodzie fizjoterapeuty bez niemieckiej nostryfikacji jest nielegalna! Gwarantujemy Państwu w pierwszym dniu pracy potwierdzone przez odpowiedni urząd dopuszczenie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie Niemiec.

Krótko przed przyjazdem do pracy…

Zgłaszamy się do Państwa i zwracamy uwagę na kroki, których trzeba się podjąć podczas procesu rejestracji w Niemczech, czyli z reguły krótko przed podjęciem pracy lub w pierwszych dniach pracy. Otrzymują Państwo odpowiednie pisemne wskazówki dotyczące:

 • zameldowania w urzędzie miasta,
 • przyznania klasy podatkowej w urzędzie skarbowym,
 • założenia konta w banku,
 • zameldowania w kasie chorych.

Bardzo chcielibyśmy, żeby Państwo zostali z nami w kontakcie również po podjęciu pracy w Niemczech i zwrócili się do nas w razie chęci zmiany miejsca zatrudnienia.

Czy podpisują Państwo z nami umowę?

Jeżeli warunki współpracy z nami Państwu odpowiadają to należy podpisać „Zlecenie wykonania usługi”, w którym zobowiązujemy się do przygotowania profesjonalnego CV, sprawdzenia znajomości języka niemieckiego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej ze wspólnie wybranym spośród współpracujących z nami pracodawcą, zaplanowania hospitacji/dni próbnych, rozpoczęcia oraz monitorowania nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty na terenie Niemiec. W „Zleceniu wykonania usługi” informujemy Państwa o fakcie, ze koszty naszej usługi są pokrywane przez wybranego pracodawcę w momencie podjęcia przez Państwa u niego pracy i po nostryfikacji dyplomu. Jedyny koszt, który Państwo ponoszą to zryczałtowany koszt nostryfikacji wynoszący 150 euro i płatny w dwóch ratach, pierwszej po pozytywnym przejściu hospitacji u wybranego spośród naszych ofert pracodawcy, druga po przeslaniu do pracodawcy nostryfikacji.

 Czyli krótko i zwięźle, gwarantujemy:

 wybór odpowiedniego dla Państwa kwalifikacji miejsca pracy, w którym mają Państwo szanse na rozwój zawodowy,

 • umowę na niemieckich warunkach, podpisywaną bezpośrednio z niemieckim pracodawcą, odprowadzany jest niemiecki ZUS oraz podatek,
 • nostryfikację dyplomu, czyli gwarancję pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

 Zapraszamy do współpracy!

Die Kommentare wurden geschlossen